GENRES

NGƯỢC TÂM

Yêu một kẻ ngốc

4.3
Chapter 77 Tháng Hai 13, 2024
Chapter 76 Tháng Hai 3, 2024

ĐIỆN HẠ KHUYNH THÀNH

4.3
Chapter 84 Tháng Hai 10, 2024
Chapter 83 Tháng Hai 3, 2024

Đồ Chơi Thượng Đẳng

3.7
Chapter 83 End Tháng Mười Hai 5, 2023
Chapter 82 Tháng Mười Một 30, 2023

Thông cáo tính dục

4.1
Chapter 62 Tháng Mười Một 13, 2023
Chapter 61 Tháng Mười Một 13, 2023

CƯỜNG THẾ CÔNG CHIẾM

4.1
Chapter 112 End Tháng Mười 15, 2023
Chapter 111 Tháng Mười 8, 2023

Có Sương

4.7
Chapter 14 Tháng Bảy 18, 2023
Chapter 13 Tháng Bảy 18, 2023

Phế Đế Làm Phi

4.1
Chapter 89 Tháng Sáu 27, 2023
Chapter 88 Tháng Sáu 27, 2023

Giọt Nước Tràn Ly

4.5
Chapter 18 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 17 Tháng Sáu 26, 2023

DĨ QUYÊN TỰ HỔ

4.4
Chapter 17 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 16 Tháng Sáu 26, 2023

Động vật bậc thấp

4.2
Chapter 12 Tháng Sáu 26, 2023
Chapter 11 Tháng Sáu 26, 2023